logo

Postbus 336
2400 AH
Alphen aan den Rijn
Rijndijk 263a
2394 CE
Hazerswoude-Rijndijk

Tel. +31 (0)71 3415146,
Fax +31 (0)71 3415829
info@rhizopon.com
1385743405_facebook_square
1385743392_youtube_square_color
1385743401_twitter_square

Rhizopon producten kunnen veilig gebruikt worden mits de aanwijzingen op de verpakking worden opgevolgd. Daarnaast verdient het aanbeveling om de Product Veiligheidsbladen te raadplegen. Deze kunt u downloaden op deze website Rhizopon MSDS.

Persoonlijke voorzorgmaatregelen: Voorkom de vorming van stofwolken (bedek het gemorste materiaal of maak het nat) en de inademing ervan. Draag geschikte handschoen, werkkleding en stofbril. In geval van mogelijke blootstelling: Stoffilter (P2).

Milieu voorzorgmaatregelen: Tracht het materiaalverlies te stoppen. Waswater kan rond tuin bedden, gazons en planten verzameld worden. Bij het vrijkomen van grote hoeveelheden in het milieu dienen de autoriteiten te worden geïnformeerd.

Reinigingsmethoden: Ventileer de ruimte. Blijf boven de wind om inademing van stof te voorkomen. Veeg of zuig (stofzuiger met filter) de gemorste stof bij elkaar en schep in vaten; indien nodig, eerst nat maken om stofvorming te voorkomen. Spoel daarna de restanten weg met veel water (waswater voor in de tuin) en restant met water en zeep (waswater voor in het riool).