logo

Postbus 336
2400 AH
Alphen aan den Rijn
Rijndijk 263a
2394 CE
Hazerswoude-Rijndijk

Tel. +31 (0)71 3415146,
Fax +31 (0)71 3415829
info@rhizopon.com
1385743405_facebook_square
1385743392_youtube_square_color
1385743401_twitter_square

Bij verplanten krijgt een gewas altijd een shock. Vaak kunnen de wortels door beschadiging gedurende enige tijd minder vocht opnemen. Dan sluiten zich de huidmondjes en komt het assimilatieproces tijdelijk tot stilstand. Ook na het oppotten van in stekplaten bewortelde stekken en bij het verspenen van stekjes en zaailingen is sprake van een dergelijke verplantingsshock. Daardoor kunnen de plantjes tijdelijk in de groei worden geremd, wat uitval en ongelijkheid tot gevolg heeft. Een behandeling met de juiste Rhizopon groeiregulator helpt de planten deze shock snel te overwinnen. Toediening van groeiregulatoren bij verplanten of verspenen stimuleert het kiemen van nieuwe wortels, waardoor alle planten gelijktijdig weer aan de groei gaan. Dit resulteert in een snellere en uniformere groei in het eerste jaar na verplanten.

Meerproduktie
Gewassen die met naakte wortel (zonder kluit) worden verplant, kunnen voor het planten met de wortels in een Rhizopon oplossing worden gezet om deze op te zuigen. Wanneer bijvoorbeeld halfjarige struikjes van snijrozen, voordat ze in de kas worden geplant, voor 5 seconden in een oplossing 6-8 Rhizopon AA tabletten per liter water worden gedipt, zullen de wortels sneller uitgroeien, waardoor de verdere ontwikkeling van de plant positief wordt beïnvloed. Indien mogelijk is een verhoging van de bodemtemperatuur tot 15° C, bij een ruimtetemperatuur van 18º C en een relatieve luchtvochtigheid van 80%, aan te bevelen. Door de hogere temperatuur kan de plant nog sneller profiteren van de toegediende groeistof. Op deze manier behandelde kasrozen leveren al in het eerste jaar één snee meerproduktie op.

Bomen en heesters
Jonge laanbomen en gewassen die zijn bestemd voor aanplant in de bosbouw of in plantsoenen worden om economische redenen in de regel geleverd zonder wortelkluit. Vaak worden deze planten ook nog één of meerdere dagen opgeslagen. Door uitdroging komt dan de wortelaktiviteit onvoldoende of onregelmatig op gang. Een opzuigmethode in een voor het gewas geschikte Rhizopon groeistofoplossing, voor het inplanten, stimuleert de plant er toe de wortelaktivitiet snel en uniform te hervatten. Het resultaat: minder uitval en een krachtiger, gezond wortelende plant.

Export en hydrocultuur
Een uitgespoeld gewas vraagt meer aandacht dan een niet uitgespoeld produkt. Gewassen die bestemd zijn voor Export naar de Verenigde Staten en Canada of Japan, moeten worden geleverd met een volledig uitgespoelde wortelkluit. Hetzelfde geldt voor gewassen die, na beworteling in een standaard substraatmengsel, worden overgezet op hydrocultuur. Ook in deze gevallen kan een opzuigbehandeling met een Rhizopon groeistofoplossing de plant helpen de optredende verplantingsshock sneller te boven te komen.

Advies op maat
Wanneer u geïnteresseerd bent in onze methodes, bel of fax ons voor advies en/of begeleiding bij u op het bedrijf: Tel. 071 3415146 Fax 071 3415829 of stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Raadpleeg ook de volgende informatie:
Het gebruik van Rhizopon tabletten 
Het oplossen van Rhizopon tabletten

Tip
Nadat de tabletten in water zijn opgelost, breekt de werkzame stof onder invloed van licht, temperatuur en vervuiling relatief snel af. Daarom is het aan te raden, altijd een verse oplossing te gebruiken en bij voorkeur niet meer aan te maken dan voor onmiddellijk gebruik nodig is. Een restant onoplosbare stof blijft als bezinksel achter. De werking wordt hierdoor niet beïnvloed.

Conclusie
In het algemeen kunnen we adviseren: Planten met naakte wortels voor het planten 5 seconden opzuigen met de wortels in een oplossing van 6 - 8 Rhizopon AA tabletten per liter water.