logo

Postbus 336
2400 AH
Alphen aan den Rijn
Rijndijk 263a
2394 CE
Hazerswoude-Rijndijk

Tel. +31 (0)71 3415146,
Fax +31 (0)71 3415829
info@rhizopon.com
1385743405_facebook_square
1385743392_youtube_square_color
1385743401_twitter_square

Wanneer uitgangsmateriaal niet uniform is, bewortelen stekken onregelmatig. Bij snel- wortelende gewassen speelt dit minder, maar vooral bij moeilijker te bewortelen gewassen kan het soms problematisch zijn. Wanneer de beworteling lang op zich laat wachten raakt de stek uitgeput, de reserves zijn nagenoeg opgebruikt en het wordt voor de stek steeds moeilijker om tot beworteling te komen.

De goede lijden onder de kwade
Maanden kan het duren voordat er een worteltje gevormd wordt. Het uiteindelijk resultaat is dat de folie of de waternevel (lees: de hoge luchtvochtigheid) de ontwikkeling van de reeds bewortelde stekken zal belemmeren en de goede (bewortelde stekken) zullen onder de kwade (onbewortelde stekken) lijden.

Check list
Welke factoren zijn van invloed op het bewortelingsproces; fysiologisch en biologisch jonge stekken

- luchtig, water doorlatend stekmedium
- voldoende beschikbaar vocht in het medium
- constant klimaat
- voldoende luchtvochtigheid om de stekken tegen uitdroging te beschermen
- juiste bewortelingshormoon

Nieuwe stimulans
Rhizopon heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor stekken die onregelmatig of traag bewortelen. Na ongeveer 3-4 weken is het poedervormige bewortelingshormoon uitgewerkt. Gezonde, jonge, uniforme stek zal dan beworteld zijn of zichtbaar met de beworteling bezig zijn. De basis van de stekken zal verdikken en de eerste worteltjes zijn mogelijk gevormd. Wanneer er echter nog geen  of te weinig bewortelingsaktiviteiten zichtbaar zijn of er is een harde callusprop gevormd, dan is het aan te raden de stek een bewortelingsstimulans te geven.

Via de mondhuidjes
Om te voorkomen dat de stekken de beworteling te lang uitstellen is het zaak om na 3-4 weken de stek te bespuiten met een oplossing van 1-2 tabletten Rhizopon AA per liter water. De wortel bevorderende stoffen worden dan samen met het water via de huidmondjes opgenomen en in de stek naar de basis getransporteerd. Deze behandeling kan eventueel na 2 tot 3 weken nogmaals herhaald worden.

Kosten en opbrengst
Met ÈÈn liter oplossing kan ongeveer 5 tot 6 m≤ gestoken stek worden bespoten. De kosten zijn per stek slechts een fractie van een cent. De opbrengsten zijn, omdat er meer stekken bewortelen, aanzienlijk hoger.

Scheutuitloop
Een bijkomend voordeel is dat de scheutuitloop op de onbewortelde stekken tijdelijk wordt geremd. Bij een hoge luchtvochtigheid zoals onder folie of waternevel, ontwikkelen de ogen kwalitatief slechte scheutjes. Door de bespuiting met een Rhizopon-oplossing wordt de ooguitloop tijdelijk geremd. Wanneer stekken beworteld zijn zal de in de worteltopjes geproduceerde groeiregulator de remmende werking opheffen.

Advies op maat
Wanneer u geïnteresseerd bent in onze methodes, bel of mail ons voor advies en/of begeleiding bij u op het bedrijf:


Tel 071 3415146
Fax 071 3415829 of
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tip
Nadat de tabletten in water zijn opgelost, breekt de werkzame stof onder invloed van licht, temperatuur en vervuiling relatief snel af. Daarom is het aan te raden, altijd een verse oplossing te gebruiken en bij voorkeur niet meer aan te maken dan voor onmiddellijk gebruik nodig is. Een restant onoplosbare stof blijft als bezinksel achter. De werking wordt hierdoor niet beœnvloed.

Gebruik bij het maken van de Rhizopon oplossing een staafmixer, lees voor meer informatie:
Het gebruik van Rhizopon tabletten
Het maken van een Rhizopon oplossing in water

Tot slot
Voor het samenstellen van deze en andere Rhizopon-informatiesheets is gebruik gemaakt van gegevens van meerdere proefstations en onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland, alsmede van eigen praktijkproeven en op het onder-werp betrekking hebbende literatuur. Het is mogelijk dat de omstandigheden per bedrijf enigszins afwijken van die waaronder de gegevens voor deze informatiesheet zijn verkregen. Een geringe aanpassing, bijvoorbeeld een iets afwijkende groeistof-concentratie, kan dan soms nodig zijn.