logo

Postbus 336
2400 AH
Alphen aan den Rijn
Rijndijk 263a
2394 CE
Hazerswoude-Rijndijk

Tel. +31 (0)71 3415146,
Fax +31 (0)71 3415829
info@rhizopon.com
1385743405_facebook_square
1385743392_youtube_square_color
1385743401_twitter_square

Informacje zawarte w tym przewodniku ukorzeniania są oparte na wynikach badań i eksperymentach przeprowadzonych przez międzynarodowe stacje i centra badawcze, jak również na danych pochodzących z własnych doświadczeń oraz dostępnych na ten temat publikacji.

Stan faktyczny w danym zakresie, może w pewnym stopniu różnić się do tego, z którego pochodzą dane zamieszczone w przewodniku ukorzeniania. Tak więc, niewielkie zmiany, np. stosowanie produktu w wyższym lub niższym stężeniu substancji aktywnej, mogą powodować uzyskania przeciwnego efektu.

Zalecenia do stosowania regulatorów wzrostu Rhizopon i Chryzo w tej publikacji są podane jako ogólne wytyczne.

Rhizopon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające ze stosowania lub obchodzenia się z wyżej wymienionymi produktami.

Rhizopon bv. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i przechowywanie w systemie wyszukiwania treści zawartych na stronie Rhizopon.nl w całości lub części, w jakiejkolwiek formie, jest niedozwolone bez pisemnej zgody właściciela.

RHIZOPON, CHRYZOPON, CHRYZOTOP, CHRYZOTEK, CHRYZOSAN i CHRYZOPLUS są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Rhizopon.