logo

Postbus 336
2400 AH
Alphen aan den Rijn
Rijndijk 263a
2394 CE
Hazerswoude-Rijndijk

Tel. +31 (0)71 3415146,
Fax +31 (0)71 3415829
info@rhizopon.com
1385743405_facebook_square
1385743392_youtube_square_color
1385743401_twitter_square

Rhizopon levert verschillende producten op basis van twee verschillende werkzame stoffen:

  • 3-Indolylboterzuur (3-iba)
  • 1-naphthylazijnzuur (1-naa)

Deze verschillende eindproducten worden geleverd in verschillende gehaltes en gebruiksvormen, zodat er voor ieder te vermeerderen gewas een geschikt gebruiksklaar product is.

Formuleringen

De Rhizopon producten worden geleverd in twee formuleringen:

  • Een gebruiksklaar poeder
  • Wateroplosbare tabletten

Kwaliteitscontrole:

De produktie van de Rhizopon groeiregulatoren gebeurd uiterst zorgvuldig. Iedere productiecharge wordt door een onafhankelijk extern laboratorium op kwaliteit en identiteit gecontroleerd. Alle verpakkingen uit een productiecharge, zijn voorzien van een uniek chargenummer welke correspondeert met een analyse-certificaat en een contramonster.

Hoe te gebruiken:

Om het beste eindresultaat bij de beworteling van uw stekken te bereiken is het aan te bevelen de aanwijzingen voor gebruik zorgvuldig te lezen en op te volgen.  De link naar de specifieke gebruiksaanwijzing per product staat in de kolom naast deze tekst.

Welk product en welke toepassingsmethode

Informatie betreffende de toepassing van de Rhizopon producten bij verschillende planten wordt gegeven in de Rhizopon Stektabel:

Rhizopon Stektabel